Kontaktujte nás: +420 608550617 | info@tjpupasek.cz

TJ Pupásek

1.Základním účelem a hlavní činností Spolku je:

a) organizace, řízení a propagace tělovýchovné činnosti v mateřských a základních školách za účelem zvýšení tělesné zdatnosti svých členů,

b) vytvářet široké možnosti zapojení do tělovýchovné činnosti pro zájemce z řad veřejnosti, se zaměřením na předškolní děti a školní mládež,

c) vést své členy a ostatní zájemce o tělovýchovnou činnost k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

d) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními organizacemi a jednotlivci,

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji tělovýchovy v místech své působnosti a rozvíjet svou činností veřejnou prospěšnost tělovýchově.